MISI SMP PLUS AL-AQSHA :

  1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran Agama Islam
  2. Mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai akhlaqul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Mengintegrasikan IMTAQ dan IPTEK dalam pembelajaran.
  4. Membangun ukhuwah islamiyah, akhlaq kariimah, dan budaya ilmiah
  5. Menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang akademis kepada seluruh warga sekolah
  6. Melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan
  7. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan